een toekomst voor Filosofenfontein

nieuwsbrief van de projectgroep

nadenken over de toekomst...waarom?

p. 1 -  p.2 - p.3 - p.4

29 oktober 2006

De kapelgemeenschap van Filosofenfontein heeft een sterke dynamiek: er leven vele ideeën, er is een spontane inbreng van wie daar behoefte aan heeft. De gemeenschap staat niet stil. Meer gestructureerd nadenken over de toekomst van Filosofenfontein is een gevolg daarvan. We willen niet genoegzaam stilstaan bij wat we hebben.
Een groepje dat deze vernieuwing wil trekken, heeft eerst een vorming gevolgd rond vernieuwing in vormgeving van een liturgische ruimte en vernieuwing in de liturgie zelf. De begeleiders waren mensen van YOTb, een groep rond de Brugse Magdalenakerk.
Geleidelijk is het belangrijke besef gegroeid dat nadenken over ruimtelijke, vormelijke en liturgische vernieuwing niet geïsoleerd kan zijn van een hele visie op de gemeenschap en wat eruit voortkomt. De hele visie op Filosofenfontein is namelijk bepalend voor de manier waarop we de liturgie
bezielen en
vormgeven en
de "ruimte" invullen.
Na de vormingscyclus is nu het proces bezig om verschillende deelaspecten van onze toekomstdroom reëler, concreter en werkbaar te maken. Vanuit projectideeën ontstaan nu langzaam echte afgetekende projecten. Gaandeweg wordt de inbreng van de hele gemeenschap van Filosofenfontein nu heel belangrijk. De eerste projecten staan al op stapel: de vernieuwing van de zangbundel en de muziek, en de herinrichting van de kapelruimte.
Deze nieuwsbrief geeft, soms wat kris kras,  een indruk van wat er al gegroeid is.

(vervolg)