------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
27 juni 2004 : 13e zondag in het jaar

Thema van de nevendienst : Vakantie

Lezingen (FF) & Thema : ``misschien wisten zij alles’’ van Toon  Tellegen en Lucas 12, 22-31

Sabine Van Huffel

SAMENVATTING :
Op de drempel van de vakantie bezinnen we ons over de vakantie en wat we met die zee van tijd gaan doen: wordt het een tijd om ons te herbronnen ?.

KRUISTEKEN :

VERWELKOMING : gebeurt in de kerk samen met de volwassenen, we zingen het lied ``Wees hier aanwezig’’, nr. 12, strofen 1 en 2.

VERHAAL   :  we lezen het verhaal  ``Misschien wisten zij alles’’ van Toon Tellegen  (in de kerk samen met de volwassenen). Daarna trekken de kinderen zich terug .

Navertellen, betekenis begrijpen en actualiseren. We laten de kinderen het verhaal wat navertellen en dan peilen we naar de betekenis ervan. We leven ons in in het vel van de eekhoorn die op vakantie trok naar de overkant van het meer en daar merkwaardig genoeg zijn vrienden ontmoet en vanop die oever zijn eigen thuis met een heel andere blik bekijkt.

Evangelie: we lezen het verhaal Lucas 12, 22-31 (vrij vertaald voor kinderen).  We zoeken   samen naar de betekenis ervan, wat Jezus ons wil zeggen : ``God houdt het meest van mensen, maak je niet teveel zorgen over wat er gaat gebeuren’’

ACTIVITEIT MET DE KINDEREN :
We maken een grote bloem en elk kind krijgt een bloemblaadje en schrijft erop wat hem blij maakt en verwondert. Ik toon enkele voorbeelden (vakantie, moeke, vlinder, muziek, vriend, spelen, vake, dieren, verrassing, zon,… ) Bijkomend schrijven de kinderen een vakantiewens op een kaartje. We kleven deze blaadjes rond het hart van de bloem en monteren de bloem op een stok. Deze bloem wordt dan  bij de offerande naar het altaar gebracht.

SAMENVATTING NA DE COMMUNIE :
Ik vertel hoe de kinderen het verhaal begrepen. Enkele kinderen lezen de tekst voor die ze op hun blaadje geschreven hebben. Drie kinderen lezen ook de voorbeden die de voorganger Kris Gelaude heeft klaargemaakt.

Ballonnen: na de viering worden de kaartjes aan ballonnen gehangen en opgelaten

REKWISIETEN
1 papieren bloem en 12 bloemblaadjes, lijm, stylo’s, potloden, kaartjes

BRONNEN
Boek van Toon Tellegen
Lucas 12, 22-31,

------