------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Liturgie

Filosofenfontein is een bezinningshuis van de paters dominicanen waar zoekende gelovigen op een eigentijdse wijze het bevrijdende Woord en de aanwezigheid van Christus in hun leven vieren.

Zondagsviering: elke zondag om 10.30 uur

Naast de inwonende dominicaan, pater Marcel Braekers, gaan vrouwen, mannen en jongeren voor in de dienst. Vertrekkend vanuit een centrale bijbelse tekst wordt aan de woorddienst op een eigen, vrije manier vorm gegeven.
De teksten van de woorddienst blijven beschikbaar in het Archief.
Koor en samenzang, gesteund door instrumenten, spelen daarbij een belangrijke rol.

Werkgroepen: in het verlengde van de vieringen zijn verscheidene werkgroepen actief:

 - De liturgische werkgroep stuurt en maakt plannen voor de liturgie (zie bv. "Jaaroverleg 2004-05")
 - Het koor brengt elke zondag meerstemmige liederen in dienst van de volkszang. 
 - De wereldgroep vraagt aandacht vraagt voor actuele wereldvragen door sprekers uit te nodigen
   en de aandacht wakker te houden voor een wereldwijd project dat door de gemeenschap financieel
   wordt gesteund.
 - In het leerhuis lezen en bespreken de deelnemers een op voorhand afgesproken tekst uit de Bijbel.
 - Elke maand wordt op het einde van de viering een schrijfactie van Amnesty International    voorgesteld.

Visieteksten

 -  Filosofenfontein (Folder in pdf-vorm)
 - "Fonteinen voor zoekende mensen": de spiritualiteit van Filosofenfontein M. Braekers)
  - "Zoeken, ontvangen en verbinden van zin" (juni 2016)
  - "Een toekomst voor Filosofenfontein: waarom nadenken" (29 oktober 2006)
  - "Een ruimtelijke visie" (3 juni 2007) (pdf 768K)
  - "Kapelinrichting -- deelprojecten en financiering (7 sept. 2008)
 
Vormingsteksten  

 - Profeten in de bijbel en het profetisme in de kerk (M. Braekers)
 - Het Jezusgebed
(M. Braekers)
 - Over de rol van de (leken)predikanten of Filosofenfontein
         (o.m. in de vieringen van 9 juli, 16 juli en 23 juli 2006)
 - Het Mattheusevangelie (M. Braekers)
 - Het avontuur van de Christelijke beweging morgen
(M. Van Tente, 7 november 2011

------