------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
19 december 2004 - 4de zondag van de Advent

Thema van de nevendienst : Gods rijk in het aardse slijk

Lezingen (liturgie) : verhaal van Achia en Jerobeam uit kinderbijbel van Offringa

Sabine Van Huffel

SAMENVATTING :

We bezinnen  ons over het onrecht om ons heen en zoeken naar wegen om tegen het onrecht in te gaan door voorbeelden aan te halen uit het dagelijks leven van de kinderen waarin ze andere waarden nastreven . Op die manier bouwen we aan Gods rijk op aarde en bereiden we Zijn komst voor op Kerstmis.

DUIDING VAN DE NEVENDIENST IN DE KAPEL :
Advent is uitkijken naar de geboorte van Jezus, Gods grootste geschenk van Hem aan ons, mensen. In Jezus en via Jezus toont God ons hoe wij elkaar moeten liefhebben. Maar als we kijken om ons heen, zien we nog zoveel onrecht die ons verwijdert van  deze evangelische liefde waarvan we dromen. Samen met de kinderen gaan we speuren naar het onrecht om ons heen en  tegelijk gaan we op zoek naar wegen hoe wij de wereld beter kunnen maken. Kinderen steken vier adventskaarsjes aan. Hierna verlaten de kinderen de kapel.

INLEIDING :
We zijn reeds dicht bij kerstmis toe. Hoe zien jullie dit rondom ons? Thuis? Hoe bereiden jullie dit voor?  Hoe ervaren jullie die tijd? Wat betekent kerstmis? Kerstmis roept vrede, hoop, liefde, … op maar zien we dit om ons heen? We zien nog veel onrecht om ons heen (kinderen vertellen ..). Zo was het ook, jaren geleden, toen Achia en Jerobeam leefden in Jeruzalem. Luister maar naar hun verhaal…

EVANGELIE: we lezen uit de kinderbijbel van Offringa het verhaal van Achia en Jerobeam. Het gaat hier tegelijk om een kritische kijk op het reilen en zeilen van de economie (of maatschappij) en het kiezen voor concrete alternatieven, grote en kleine. Jerobeam is - samen met andere jongens uit zijn dorp - opgevorderd om als slaaf om mee te bouwen aan de omwalling van Jeruzalem. Hij wordt geschokt door het onrecht en, alhoewel hij de kans krijgt om meestergast te worden, verkiest hij om voor zijn werkmakkers in het verzet te gaan.

Navertellen, betekenis begrijpen en actualiseren. We laten de kinderen het verhaal wat navertellen en dan peilen we naar de betekenis ervan en vooral naar de manier waarop Jerobeam onrecht ervaart en hoe hij er zich tegen verzet. Hij moet kiezen en hij kiest de weg van God. Waarom? Deze keuze kost hem veel moeite, risico’s, geld, kritiek, … maar wat krijgt hij ervoor in de plaats? Liefde en vriendschap vanwege zijn werkmakkers. Geld maakt niet gelukkig, … Akkoord? We zoeken naar andere situaties van onrecht en de vraag is hoe wij reageren. Om een voorbeeld te noemen uit de dagelijkse leefwereld van het kind: Jullie hebben allemaal veel speelgoed, teveel speelgoed. Maakt dit gelukkig? Hoe voelt het om met broer of zus 'samen' een bepaald speelgoed te bezitten, en niet 'ik alleen' of 'hij alleen'?  Welk plezier beleef je als je wat weggeeft? Kennen we kinderen die veel rijker of armer zijn dan wij?  De kinderen laten vertellen en ideeën aanbrengen.

ACTIVITEIT MET DE KINDEREN :
Ik heb grote kleurprenten meegebracht uit de kalenders van de Bond Zonder Naam en spreid die uit op de grond: de kinderen nemen een prent die hen aanspreekt en waarin ze aanvoelen dat mensen hier met elkaar omgaan zoals God dat wil. Het zijn situaties waarin we bouwen aan Gods rijk op aarde en tegen onrecht ingaan. Ze vertellen elk om beurt waarom ze die prent kozen en hoe ze kunnen meebouwen aan Gods rijk op aarde. De prenten brengen ze binnen in de kapel bij de offerande.

SAMENVATTING NA DE COMMUNIE :
Ik vat de kindernevendienst samen en vertel hoe de kinderen het verhaal begrepen. Enkele kinderen tonen de prent die ze uitkozen en vertellen hoe zij hierin Gods rijk op aarde  zien.

REKWISIETEN
Prenten uit Kalender BZN, Jeugdbijbel

BRONNEN
Prenten uit Kalenders Bond zonder Naam
Kinderbijbel van Offringa

------