------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
20 februari 2005 - Benaming van de Zondag :  2e zondag in de vasten

Thema van de nevendienst : Congo wil groeien

Lezingen (liturgie) : Mt 17, 1-9

Sabine Van Huffel

SAMENVATTING :

We nemen het themaverhaal uit de brochure Broederlijk Delen dat ook in FF centraal staat en bouwen een viering op rond het derde symbool, nl. hout sprokkelen.

KRUISTEKEN :

VERWELKOMING :
Het kaderverhaal uit de brochure p.9, nl. ``Yowa’s leven draait rond de kookpot’’ werd vorige week reeds voorgelezen maar vermits veel kinderen zich het verhaal niet meer zullen herinneren of het niet gehoord hebben lezen we het opnieuw. We gaan meer in op de betekenis en het belang en de duiding van het symbool van deze viering, nl. hout sprokkelen. Zie brochure, p.11 We vergelijken met de situatie bij de kinderen. Hebben ze thuis een kachel? Open haard? Barbecue? Wat is hout voor hen? Voor Congo? We peilen naar de verschillen in levensvoorzieningen.

Verdieping: hout sprokkelen om te koken is in Congo geen verhaal van barbecue of kampvuur. Het gaat om  wezenlijke behoeften, het is levensnoodzakelijk voor hen. Het is een belangrijk onderdeel van wat men overleven noemt. Dit sluit aan bij het thema van ons vastenslogan ``TEN LEVEN OPGESCHREVEN”. We peilen met de kinderen naar de betekenis van deze woorden, geven voorbeelden. De vraag naar hout daagt ook het milieu uit: de rooicirkels rond de steden en dorpen worden groter, gelukkig groeien in Afrika bomen en planten snel aan…

Band met bijbel en traditie. Hout herinnert aan het kruishout  waaraan Jezus gestorven is, een band kan worden gelegd met het harde leven van jongens en meisjes die hout (figuurlijk dan ) moeten sleuren naar huis – een link met Goede Vrijdag, het Lijden, de strijd voor het dagelijkse bestaan. Kinderen geven voorbeelden van dergelijke groepen mensen om ons heen

ACTIVITEIT MET DE KINDEREN :
Op een groot wit blad heb ik de letters ``Ten leven opgeschreven’’ geschreven. De Kinderen kleuren elk een letter met houtskool.

SAMENVATTING NA DE COMMUNIE :
Ik lees de samenvatting voor van onze activiteiten.

REKWISIETEN
houtskool, groot blad wit papier, wasspelden om papier te kunnen ophangen aan altaar, houtstronk

BRONNEN
Brochure Broederlijk Delen, vasten 2005, ``Congo wil groeien’’

------