------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
12 juni 2005 - 11e zondag door het jaar

Thema van de nevendienst : Jezus zoekt en zendt mensen + Vaderdag

Lezingen (liturgie) : Matteus 9, 36-10, 8

SAMENVATTING :

We hebben over keuzes maken in het leven. Kiezen voor een hobby, het Vormsel, voor een nieuwe school, voor een beroep. Wat speelt daarbij een rol ? Wie is daarbij een voorbeeld of raadgever. Welke rol speelt Jezus daarbij.

KRUISTEKEN :

VERWELKOMING :

Aan het einde van het schooljaar, met de vakantie dichtbij, staan we ook voor nieuwe keuzes. (voorbeelden).
We luisteren in het evangelie hoe Jezus ook op zoek is naar helpers en denken na of hier voor ons een boodschap inzit.

EVANGELIE :

Jezus trok alle steden en dorpen rond,
terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf,
de goede boodschap verkondigde,
en elke ziekte en kwaal genas.
Bij het zien van de vele mensen
die hem volgden, was hij diep ontroerd,
omdat ze rondliepen als schapen zonder herder.
Toen zei Hij tegen zijn leerlingen:
‘De oogst is wel groot,
maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag dus de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf ze de opdracht: Ga op tocht.
Verkondig: ‘Het koninkrijk van God is ophanden.’
Genees zieken, verzorg melaatsen,
vecht tegen het kwaad en breng vrede.
(En neem geen reiszak mee voor onderweg,
geen tweede stel kleren, geen sandalen of een stok,
want de arbeider is zijn levensonderhoud waard.)
(naar Matteüs)


Uitwerking en bespreking met de kinderen

Heel dikwijls moeten we keuzes maken : kiezen voor een school, kiezen voor een studierichting, wat wil ik later worden, kiezen voor een vrijetijdsbesteding (sport of muziek of …).
Zo bijvoorbeeld hebben jullie gekozen voor het vormsel, kiezen enkelen onder jullie een andere school …

We schrijven enkele kerngedachten op.
Kan je je zulke momenten waarop je echt moest kiezen herinneren ? Welke momenten waren dat ?
Wat heeft toen geholpen om de keuze te maken ? Wat je het liefste deed, wat je het beste kon, wat je andere vrienden deden ….

Als we luisteren naar het evangelie horen we Jezus ook zeggen dat Hij mensen nodig heeft, om zijn boodschap uit te dragen, om naar zieken en mensen die hulp nodig hebben toe te gaan. En Jezus roept als eerste zijn Apostelen en zendt ze uit.

Denken jullie al eens verder over “wat wil ik later worden”. Wat heeft Jezus daarmee te maken ?
Hoe stellen jullie je een Apostel voor, in de tijd van Jezus, en vandaag. Zie jij jezelf al als apostel ?

Activiteit met de kinderen :
Uitschrijven van de gedachten op vruchten van “de rijke oogst” (graanhalm, druiven); worden in de offerstoet naar voor gebracht.

Samenvatting na de communie :
We hebben het in de kindernevendienst, gehad over keuzes maken. Kiezen voor het vormsel, voor een nieuwe school of studierichting. We hoorden in het evangelie hoe ook Jezus mensen roept en nodig heeft, en stelden ons de vraag of wij daar iets mee te maken hebben : in de keuzes die we maken, laten we daar Jezus meespelen ? De kinderen kwamen met ideeen over buschauffeur worden, of dokter, of ondernemer, en hoe zij in die rol apostel konden zijn. En ze hebben hun ideeen en dromen neergeschreven op de vruchten van der rijke oogst.

En omdat het vandaag ook vaderdag is, hebben we ook speciaal aan de vaders gedacht.

GEBED VOOR VADERDAG :

Mijn papa en ik
liepen langs de zee
want we waren met vakantie

We keken naar de golven
die rolden aan en liepen terug
altijd opnieuw...

Er vlogen meeuwen boven het water
soms gingen ze op de golven zitten
dan lieten ze zich wiegen.

Mijn papa zei: Er is haast niet mooier dan de zee"

Ik dacht; als we morgen in het bos wandelen, dan zegt hij:
"Er is haast niets mooier dan een boom".

Soms denk ik:
" Er is haast niets mooier dan een papa".

REKWISIETEN :

Afbeeldingen van graanhalmen en druiventrossen, om op de achterzijde te beschrijven

BRONNEN
website www.4ingen.be

Afbeeldingen

------