------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
 

Samen armoede uitsluiten

Enkele Leuvense projecten

- Wonen en Werken
- Vzw SPIT terwerkstelling
Sociaal Verhuurkantoor SPITvzw
- Inloopcentrum De Meander
- VELO vzw
-
DOMO vzw
- Vzw Leren Ondernemen : project "Jong en schoolmoe"
- Vzw buurthuis 't Lampeke
 • Wonen en Werken
  is een sociaal economiebedrijf. Kortgeschoolden volgen er een opleiding of krijgen een duurzame job. Bij Wonen en Werken vind je onder één dak een arbeidszorgproject, een sociale werkplaats, een buurt- en nabijheidsdienst, een dienstencheque-initiatief en een ruim aanbod aan opleidingsprojecten.
  Schilderen of behangen, bushokjes onderhouden, grasperken wieden, klussen, biologisch tuinieren, ... noem het en de werknemers van Wonen en Werken doen het.
  (Contactpersoon: magda.peeters@wonen-en-werken.be. Tel. 016/ 74 55 02)

 • Vzw SPIT terwerkstelling
  is een sociale werkplaats die een Kringwinkel uitbaat. De SPIT-groep (waar ook de vzw SPIT met een opleidingsproject en een sociaal verhuurkantoor en het Leuvens Strijkatelier deel van uitmaken) bestaat in 2006 twintig jaar.
  - tewerkstelling van kansengroepen, met bijzondere aandacht voor de integratie van allochtonen;
  - milieuvriendelijk ondernemen: vermindering van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren (Kringwinkel)
  - sociaal oogmerk: zoveel mogelijk producten aanbieden aan prijzen die voor iedereen, ook voor wie over weinig middelen beschikt, betaalbaar zijn.
  (Contactpersoon: "Geert Verstraete" <commercieel.spit@kringloop.net>. Tel. 016/ 35 92 82. Zie ook: www.spit.be)

 • Sociaal Verhuurkantoor SPIT vzw
  verhuurt woningen aan mensen die het zelf moeilijk hebben om op de particuliere markt een betaalbare, comfortabele woning te vinden (in Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Herent, Aarschot en Oud-Heverlee). Zeer vaak wonen zij in verouderde en onveilige huurpanden, en het aandeel dat zij dienen te besteden aan huisvesting maakt vaak meer dan 50% van hun inkomen uit.
  (Contactpersoon: "Walter Roedolf" <huisvesting@spit.be>. Zie ook www.spit.be)

 • Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Leuven:
  project Inloopcentrum De Meander

  De Meander is een inloopcentrum dat mensen een 'transit-'plaats aanbiedt, waar ze tot rust komen; waar ze (opnieuw) verbinding met zichzelf, met anderen, met de maatschappij kunnen leggen; waar ze (nieuwe) kansen krijgen, steeds opnieuw verwelkomd worden.
  Personeel en vrijwilligers (mensen van de 'doelgroep' en anderen) bouwen samen dit centrum uit. Doelgroepen zijn (ex-)thuislozen en personen en gezinnen die maatschappelijke uitsluiting kennen op verschillende levensdomeinen.
  Indien nodig gaat de begeleider een tijdje op weg met de bezoeker, zodat hij zijn plaats in de maatschappij terug vindt. Dit veronderstelt niet alleen dat de bezoeker in beweging komt, maar ook de maatschappij. De maatschappij moet kennis nemen van de uitsluitings-mechanismen en zo -- vanuit getuigenissen vanuit de doelgroep zelf -- het beleid wijzigen. (Contactpersoon: Lieve.Polfliet@cawleuven.be. Tel 016/ 30 98 80. www.cawleuven.be)

 • VELO vzw
  VELO vzw is een opleidings- en tewerkstellingsproject. Jongeren uit het deeltijds onderwijs en mensen die door het OCMW gestuurd worden, kunnen er terecht voor een opleiding fietsmechaniek. Het doel is dat ze na de opleiding een betere kans maken op de arbeidsmarkt.
  Als middel daartoe promoot VELO het gebruik van de fiets door het verhuur en het herstel van gerecycleerde VELO-fietsen. Daartoe baat de vzw een fietsherstelplaats uit.
  Verder is VELO actief in de diefstalpreventie (graveren, aangiftepunt diefstal), houdt ze regelmatig fiets-controleacties en wordt er bewust gewerkt met gerecycleerde onderdelen. In overleg met de Stad Leuven en de universiteit wordt werk gemaakt van planning en acties rond duurzame mobiliteit. (Contactpersoon: "Jos Vandikkelen" <info@velo.be>. Tel 016/33 74 30)

 • DOMO vzw (Door Ondersteuning Mee Opvoeden)
  DOMO is een vrijwilligersorganisatie, actief in het Leuvense sinds 1991. De vrijwilligers steunen door hun wekelijkse aanwezigheid gezinnen waar de kinderen gevaar lopen in een problematische opvoedingssituatie terecht te komen. Momenteel worden er een 27-tal gezinnen bereikt, met kinderen tot 12 jaar. Het zijn vooral kansarme gezinnen, vaak alleenstaande moeders.
  In principe brengt de vrijwilliger een aantal uren per week door in of met het gezin. Wat de vrijwilliger daar gaat doen, gebeurt telkens in overleg met de ouders met als doel het gezin te steunen, te bemoedigen, een stukje levensweg met hen mee te gaan. De vrijwilliger probeert ook het sociaal netwerk te herstellen of te verrruimen en cultuurparticipatie te bevorderen. De gezinnen worden eventueel aangemoedigd professionele hulp te aanvaarden.
  De vrijwilligers komen éénmaal per maand samen om elkaar te steunen, advies te geven, ervaringen uit te wisselen. Er zijn ook een drietal supervisies per jaar en de vrijwilligers kunnen allerlei vormingen, studiedagen en lezingen volgen.
  (Contactpersoon: "Myriam Ruelens" <domovzw@hotmail.com>. Tel 016/ 89 04 69)

 • Vzw Leren Ondernemen : project "Jong en schoolmoe"
  Ieder jaar zijn er meer jongeren tussen 12 en 15 jaar die schoolmoe zijn. We willen samen met deze jongeren en hun ouders zoeken naar de oorzaken van het afhaken op school. Samen met de CLB's, de scholen, de jongeren en de ouders willen we alternatieven formuleren zowel bin-nen als buiten de school om het leerrecht van deze jongeren te garanderen.
  Het uiteindelijke doel van dit project is het creëren van een educatief aanbod op de scheidings-lijn tussen welzijn en onderwijs voor deze jongeren, met als uiteindelijke bedoeling hen terug te integreren in het reguliere onderwijssysteem.
  (Contactpersoon: "Moo Laforce" <leren.ondernemen@chello.be>. Tel. 016/ 29 80 72)

 • VZW buurthuis 't Lampeke
  't Lampeke is een buurtwerking te Leuven, die bestaat uit uit 4 deelwerkingen: de Wurpskes (peuters), Fabota (kinderen), den Tube (jongeren) en 't Lampeke
  't Lampeke bouwt banden uit tussen mensen (jong en oud) van verschillende sociale achtergrond.
  't Lampeke helpt mensen om samen problemen aan te pakken, ook op structureel vlak (overleg, politieke signalen, meewerken aan onderzoek, e.d.)
  't Lampeke heeft aandacht voor opvoedingsondersteuning: de kansen die (jonge) kinderen wel/niet krijgen zijn cruciaal in hun ontwikkeling en hun plaats in de maatschappij. 't Lampeke ondersteunt ouders en kinderen in dit proces.
  Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt 't Lampeke diverse positieve projecten die de buurt 'beter' maken en mensen vooruit helpen. 't Lampeke werkt concreet en laagdrempelig. Er is een actieve vrijwilligerswerking met veel betrokkenheid en beslissingsrecht. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. (Contactpersoon: "Lieven Verlinde" <info@lampeke.be>. Tel 016/238019. Zie ook www.lampeke.be)

Terug naar de viering van 17.12.2006

------