------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
27 mei 2007 : Pinksterviering door de kinderen

Paulette Serverius

Welkom

De kinderen verwelkomen iedereen hartelijk, geven een kaarsje en liedjestekst en nodigen uit om eens met een “vreemde” te gaan praten. Iedereen blijft buiten op het terras (bij slecht weer: hall en vergaderzaal); de klok wordt feestelijk geluid.

Lied: “Dag,…” door kinderkoor. Geert begeleidt op de piano.

Pinksterverhaal

Brandend vuur … fifooters steken hun kaars hier aan en geven licht aan de nieuw-gevormden. Marcel steekt hier de paaskaars aan. Marcel en de jongeren geven nu het licht verder door.

 

We gaan naar binnen in de kapel. Her en der worden de kaarsen geplaatst in potten met zand e.d. … Iedereen neemt plaats

Openingsgebed

We willen nu bidden:
Ik durf geloven,
altijd en ondanks alles,
in de waarden van de Bergrede,
in het Emmaüsgebeuren waar mensen samenzijn,
maar vooral in de nieuwe mens
naar Jezus’ beeld,
die wij samen proberen te vormen en te begeleiden,
door zijn Geest

Wat is toch die Geest?
Vader, Zoon, Geest.
Het kruisteken.
Soms begint een leerkracht er de les mee.
Oma en opa maken het ook.
Elke keer voor een maaltijd.
Zonder veel omhaal.
Zonder woorden.
Het kruisteken.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Vader? Onze schepper.
De Zoon? Jezus Christus.
Maar de Geest????

Weet ik wel. Op schilderijen wordt de Geest voorgesteld als een duif. Of een vlammetje.

Vader, Zoon, Geest.

Op Pinksteren krijgt de Geest nogal wat aandacht.
Elk jaar opnieuw.
Eventjes grasduinen in de bijbel.
Leerlingen van Jezus bang.
Opsluiten.
Deuren en vensters dicht. Potdicht.
Bang.

En toen gebeurde het.

Niet meer bang.
Niets kon de leerlingen nog tegenhouden.
De Geest zette de leerlingen aan het werk.
Hij gaf hen moed om over de Zoon te vertellen.
Zijn woorden en boodschap gaven ze door.
Het is hen gelukt.
20 eeuwen later hebben we het nog altijd over Jezus Christus.
Soms kan ik ook zo’n duwtje gebruiken, Heilige Geest.
Het is maar dat je het weet.

Lied: Aan de schoonheid

Woordje

In het lied “Aan de schoonheid” worden de mooiste namen en omschrijvingen aan de Geest toebedacht. Wij willen nu in onze woorden iets proberen uit te leggen van die mysterieuze en zo moeilijk te omschrijven Geest.
We willen dit doen aan de hand van een aantal voorwerpen die we uitgekozen hebben en die we op het einde van deze viering meegeven aan de vier jongeren die onlangs gevormd werden: Wouter, Astrid, Soetkin en Bart.

Tussenin zingen we telkens: "Tu sei sorgente viva"

Vooreerst willen we jullie deze zonnebloemzaadjes schenken.
Zaad is de oorsprong van alle leven.
Hier begint alles.
In elk zaadje is alles aanwezig om uit te groeien tot iets moois en unieks.
Maar het gebeurt niet zomaar vanzelf: om als eindresultaat een stralend mooie, flinke stevige zonnebloem te krijgen, heb je wat hulpmiddelen nodig.
            Tu sei sorgente viva….

We geven jullie daarom ook een potje mee, gemaakt uit klei: stevig, zodat je bloem van bij het begin een sterke basis of fundering krijgt, waardoor ze goed verankerd staat.
Klei is ook poreus zodat er ruimte is voor de wortels om goed te kunnen ademen en ze niet verstikt worden.
Het potje vulden we al met donkere, gezonde, vruchtbare, warme aarde.
Hierin kanje enkele zaadjes stoppen.
Het zal een veilige voedingsbodem zijn voor je plantjes.
Nu kunnen de zaadjes gaan kiemen!
            Tu sei sorgente viva…

Opdat ons zaad goed zou kunnen kiemen en uitgroeien tot een grote zonnebloem, moeten we het goed verzorgen:
- op tijd water geven, niet teveel, maar ook niet te weinig:
teveel dan verdrinkt ze, te weinig dan verdort ze
- en af en toe wat meststof toedienen:
extra vitamientjes om de moeilijke weg van zaad naar volwassen plant succesvol te kunnen afleggen.
De bloem zou het misschien ook wel zonder die meststof kunnen stellen, maar wat extra pit verricht wonderen!
            Tu sei sorgente viva…

En we stoppen ook nog een flinke dosis zon in jullie pakket.
Zonder zon, in het donker en zonder warmte, red je het niet.
Die heerlijk warme zon die zo heerlijk rond kan schitteren aan de hemel,
die ons gratis en voor niks levenskracht geeft;
die ons prikkelt om opgewekt en blij, meer en beter, altijd opnieuw, vooruit en verder te gaan.
Als symbool hiervoor krijg je een geel kaarsje in een zonnepotje mee. Als je het kaarsje brandt zal je zien hoe mooi je zon schittert en licht geeft in het donker en hoeveel warmte ze geeft!
            Tu sei sorgente viva…

En tenslotte, en dit konden we niet voor jullie inpakken: kijk eens goed rond in deze kapel.
Al de mensen die je hier ziet, en nog veel meer hierbuiten: op school, in de buurt, familie, jeugdbeweging, … en noem maar op, wij allemaal, wij gaan mee met jullie op weg.
Van dichtbij, of van op afstand, maar we zijn er. Je kanop ons rekenen wanneer je hulp of wat goeie raad kangebruiken, bij het verzorgen van je plantje, maar ook bij al het andere wat er op je pad komt.
Want je hebt mensen nodig die af en toe eens aan je schudden, je een duwtje in de rug geven, een hart onder de riem steken, in jou vertrouwen; mensen die in jou en in jouw kunnen geloven.
Daarom geven we jullie symbolisch ook een steunstokje en wat binddraad.
Wij kunnen jullie hiermee aanporren, maar je kanhet gerust ook als hulpje, als steuntje gebruiken bij het opgroeien.
Met de draad kanje de bloem aan het steuntje binden, niet te vast, want dan knel je ze af en zal ze niet verder kunnen groeien; ook niet al te los, want dan werkt het stokje niet meer als steuntje …
            Tu sei sorgente viva…

Aanbrengen van de gaven

Muziek (Quinten)

Tafelgebed

Regelmatig onderbreken we even en dan zingen we:
        Keer U om naar ons toe
        Keer ons toe naar elkaar

Steeds weer zijn wij op zoek naar waar Gij te vinden zijt, God.

Schenk ons de kracht van Uw Geest
die voor ons is als zout
dat aan voedsel smaak geeft
zodat ons leven krachtig wordt.
           Keer u om,…

Schenk ons de kracht van Uw Geest
die is als vuur
dat duisternis verdrijft
zodat er kleur komt in ons leven.
            Keer u om,…

Schenk ons de kracht van uw Geest
die voor ons is als gist
dat het deeg laat rijzen
zodat ook wij blijven groeien.
            Keer u om,…

Schenk ons de kracht van Uw Geest
die liefde is
zodat ook wij liefde kunnen doorgeven.
            Keer u om,…

Wij danken U voor het voorbeeld van Jezus,
die ons toonde dat steeds nieuw leven mogelijk is,
die steeds weer nieuwe kansen gaf.
            Keer u om,…

Hij stelde zich open voor iedereen, hoe anders ook.
Hij zag steeds weer het goede in mensen.
Zijn woord was zo inspirerend dat het menselijke woorden ver te boven gaat.
            Keer u om,…

Wij hebben U nooit gezien, God, maar je bent nooit ver.
Gij hebt Uzelf gegeven in Jezus,
die medemens is geworden, helemaal,
en ons is voorgegaan in leven en sterven.

In het breken van het brood
toonde Hij wie Hij was:
Dit ben Ik, brood ten leven!
En in het delen van de wijn:
Mijn leven voor jullie, zei Hij,
uitgedeeld aan alle mensen.
Drink ervan en doe dat ook.
In het breken en delen
blijf Ik in jullie midden.
            Keer u om,…

Brood breken is een eenvoudig gebaar.
Maar je leven breken,
dat is niet gemakkelijk.
Laat dit voorbeeld van Jezus ons allemaal bezielen.

Onze Vader

Vredeswens

Communie

Muziek (Wieland en Geert)

Slotgebed

Gist te zijn in het deeg. … Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Licht te zijn op de berg. … Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Zout te zijn dat smaak geeft. … Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Wijnrank te zijn die verbonden blijft met de wijnstok. … Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Brood te zijn om anderen van te laten leven. … Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Liefde te zijn die niet opgeeft, nooit opgeeft. … Waarom zou dat niet meer voor jou zijn?
Christen zijn. … Waarom zou dat niet meer van deze tijd zijn?

Cadeautjestijd!

Zending en zegen

Slotlied: "De steppe zal bloeien"

------