------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
10 februari 2008 : 1° zondag van de vasten

De Geest bleef op Hem rusten

Marcel Braekers

Inleiding

Vorige zondag vierden we het feest van de doop van Jezus. Het was een heel mooie viering waarbij Ides ons in contact bracht met de twee aspecten van Jezus. De Jezus, die evenals Johannes, zich herkende in het visioen van Jesaja, de droom die over de aarde moet gerealiseerd worden van gerechtigheid en vrede. Hij wees ook op de mystieke dimensie: God zelf die via de duif zich uitspreekt in deze mens, die helemaal mens wordt en zo aan onze aarde glans en schoonheid geeft.
Aan het einde van de viering kwamen enkelen van u getuigen over momenten dat voor u de hemel open ging u iets van die oneindigheid hebt aangevoeld. Ik heb toen die getuigenissen onderbroken, omdat ik vreesde dat het teveel werd en bij een teveel aan schoonheid of intensiteit wordt je verdoofd of ziek. Omdat echter ook op deze zondag weer over de doop en de nederdaling van de Geest wordt gesproken, deze keer vanuit de visie van Johannes, zetten we onze getuigenissen nog even verder.

Een viertal getuigenissen

Inleiding op het evangelie

Johannes schreef zijn evangelie een hele tijd na de drie andere. Soms bevat zijn evangelie informatie die hij van de geliefde leerling had gehoord en die de andere evangelisten niet kenden. Dikwijls is dit evangelie een soort van theologische mijmering over de figuur van Jezus waarbij de andere teksten als uitgangspunt dienden. Zo ook het evangelie van deze zondag dat een herdenken is van de doop van Jezus. U herinnert zich wellicht dat we vorige zondag het verhaal van de doop hoorden zoals opgetekend door Matteüs. Vandaag horen we de versie van Johannes. Twee typeringen vallen op die je in de andere evangeliën niet vindt. Johannes de Doper noemt Jezus 'een lam'. En nog zegt hij: de Geest daalde op Jezus neer en bleef op Hem rusten.

Johannes 1, 23 – 34

lied

homilie

------