------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
25 januari 2009: 3e zondag door het jaar

De kracht van het licht

Liesbeth Daenen

Intredelied nr. 8: "Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig"

Trom
Groet en dankceremonie met klank en geurstokjes

Aan het oosten - het licht dat duisternis overwint – aan vernieuwing - alles wat leeft in het oosten – kennis en wijsheid…
Aan het zuiden – aan volheid van zijn: het warme vuur – het zuiverende water – al wat er leeft aan schoonheid en kracht …
Aan het westen – de winden die staan voor verandering – aan de geest die waait – aan dieren en bomen en alle bewoners - aan de herfst – de periode van oogsten
Aan het noorden – aan de stilte – aan het mysterie – kristalstructuur van sneeuw en ijs – aan tijd van herbronning – aan de noordpoolster –aan loslaten en transformatiekracht

Aan de hemel en alle lichtwezens, voorouders en gidsen die ons begeleiden
Aan de aarde die ons altijd draagt en alle krachtdieren die ons inspireren

Aan de essentie van het leven de allerhoogste Geest, de onnoembare en nabije, de bron van alle zijn

Zuiveringsmeditatie of bodyscan
Zware energie via het hart verlichten

Eerste lezing of lied 1 van Frank Coppieters: Invocation (3: 02)
(hier volgt de vertaling)

De sluier tussen de dimensie wordt nu zeer vaag
Kan je dit voelen in je hart?

Het is alsof je in een heilige tempel zit
waar geest en materie elkaar aanvullen
En waar iedereen gezegend wordt door de Goddelijke Moeder

Je hersenen herhalen wat al is geweten
Je hart is altijd vernieuwend
en ziet alle dimensies als één
dit is de grote kunstenaar
die schildert wat er nog niet was

Je meditatie vernieuwt de lucht
Je meditatie wortelt je in de aarde
maakt je vloeiend in alle omstandigheden
en verbrandt wat je niet langer nodig hebt.

Het is goed dat deze tempel onzichtbaar is
zo kan niemand deze tempel voor zich opeisen.
En toch moet je nu goddelijkheid voor jezelf opeisen
Om de oorlog te stoppen en vrede een kans te geven.

Het is nooit te laat om recht te laten geschieden
Geduld is één van de grote verdiensten van het Goddelijke
Waar een wil is, is een weg.
En weet vanaf nu dat jij de weg bent.

Stilte

Tweede Lezing : Hand 9,1-19

Lied 19: "De Heer heeft mij gezien"

Ik hoop dat jullie allemaal een beetje van uw paard - of stoel - gevallen zijn. Ik wens niet dat jullie vallen, maar wel dat jullie - al is het eventjes- geproefd hebben van de verbinding met het Allerhoogste. Het kan natuurlijk ook zijn dat jullie mond is open gevallen door het vreemde…Maar het was de bedoeling om jullie via deze sjamanistische rituelen een glimp te laten opvangen van de kracht van het licht. Hebben jullie ervaren hoe –zoals velen hier aanwezig reeds beseffen en voelen – hoe intens de kracht van het goddelijke is? Deze volheid van liefde…zeker als we ons samen ernaar richten.

Door stil te zitten, door gedachten en gevoelens te laten gaan, door de zorg om zichzelf los te laten, kan elk van ons die fijne trilling van het Zijn proeven, beluisteren, of aanraken. Het is alsof de stilte begint te zingen… alsof woorden licht worden, alsof beelden kleuren van het Allerhoogste of het Allerdiepste, van het Allesomvattende of de kristallen celstructuur ons op een unieke individuele wijze bereiken. Telkens anders, telkens bevrijdend, verrassend…
Hierdoor creëer je mee aan een nieuwe sfeer van liefde en vrede die ons optilt en heel maakt, die de hele wereld bevrijdt en harmoniseert.

Tijdens het maken van deze viering kreeg ik een laat kerst-mailtje. Het bevatte een Indiaans gezegde uit Canada:
         "La paix n’arrive jamais par surprise
          elle ne tombe pas du ciel comme la pluie
          elle vient à ceux qui la préparent.

Vrede valt niet uit de hemel zoals regen, het is nodig dat we ons openstellen voor de liefdevolle krachten die werkzaam zijn, om vrede te bereiken moeten we ons actief inzetten om de liefde en de warmte te laten open bloeien, niet alleen in onszelf maar ook onder elkaar. Als zo over heel de aarde kernen van liefde en heelheid ontstaan, die zich verbinden dan bloeit de wereld open.
Woorden schieten te kort om ervaringen te delen, maar eens je een glimp van het goddelijke geproefd hebt al is het voor even dan ben je geheeld.
Dan kan je verder gaan op het pad van de liefde op jouw unieke wijze van zijn en leven
En zonder inspanning, zo maar puur door te zijn wie je bent zal je uitstraling en belichaming alles rondom je helen.
Een nieuw tijdperk is aangebroken. Het goddelijke, het zuivere in zijn zuiverste vorm is bereikbaar voor elk van ons als we ervoor openstaan.

Voor Paulus was de kracht van het Licht te sterk en te plots. Hij zag in dat hij zijn levenswijze totaal moest omgooien. In plaats van mensen te vervolgen moest hij ze ondersteunen en helpen; in plaats van hen zijn wil op te leggen werd hij een uitverkoren werktuig om de Naam van de Allerhoogste uit te dragen, vervuld door de H. Geest, geïnspireerd door het leven van Jezus. Op deze wijze werd Paulus een van de basisleggers van het Christendom. Hij was zoals elk van ons: een man van zijn tijd.

Laat ons op dit moment dezelfde kracht van het Hogere, van Puurheid, ervaren, zo dat we op onze wijze in de 21ste eeuw deze universele boodschap van liefde en vrede uitademen en voorleven in het spoor van allen die ons hierin voorgingen; niet alleen de grote geesten zoals Boedha en Mohammed, Krishna en Eckhardt en vele anderen maar zeker in het spoor van Jezus die ons zo dierbaar is.

Onze voorouders baanden voor ons de weg. We zijn onderweg omringd en ondersteund door lichtwezens en krachtdieren en allen die vervuld zijn van pure liefde. We zijn niet alleen nooit want de aarde draagt, voedt en ondersteunt ons en de hemel omhelst en omringt ons. Voor zoveel schoonheid en kracht kunnen we alleen maar dankend uw aanwezigheid bezingen

Lied naar psalm 95: "Hier in de stilte verzameld"…
Canon 144: "Heerlijk is het te loven" ofwel "Hier in de stilte"…
Onze Vader
Voorbede: derde wereldgroep

Slotgebed

Laat je gedachten en gevoelens maar gaan
laat je gedachten en gevoelens maar stromen
laat het leven toe in al zijn facetten
maar

vergeet niet te luisteren
naar de stilte
vergeet niet te houden
van de aarde en de hemel
want

de aarde draagt en voedt je en
de hemel omhelst en omringt je
laat ons hiervoor danken.

Slotlied 649: "Kom in mij"

------