------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
 

Zaterdag 2 oktober 2010

Huwelijksviering Anne-Lieze en Bob

Intrede: de herfst uit "De vier jaargetijden", A. Vivaldi CD

Welkom (Pater Marcel)

Koor: "Wees hier aanwezig", Oosterhuis (lied nr. 510)

Openingsgebed

Wat is het God
dat mensen openvouwt
in oeverloos vertrouwen?
Soms zien wij hoe zij
licht ontsteken in elkanders ogen.
Soms laten zij hun handen spreken
over niets dan zorg en tederheid.
Soms weten zij zich
in--de loofhut van elkanders aandacht
als een kind geborgen.
Liefde alleen kan dat.
Behoed de liefde God.
Ontsluit in haar
een kracht die leven geeft aan velen,
een geest die recht doet,
een toekomst zonder einde,
een schoonheid, duizendvoudig. Amen.
(Kr. Gelaude)

Kyrie (Lied nr. 111) + Gebed om vergeving

Liefde is een kernwoord in het leven van alle mensen.
Vergeving herstelt geschonden liefde.
Vergeven wij aan onszelf zoals God ons vergeeft, voor fouten en tekorten, want alleen als wij onszelf aanvaarden en van onszelf houden kunnen wij van anderen houden.
Kyrie

Vergeven wij aan de mensen dicht bij ons, om alle onenigheid weg te werken en de liefde een nieuwe kans te geven.

Kyrie
Vergeven wij aan mensen die anders denken of handelen dan wij, want voor ieder mens is het eigen geweten de laatste toetssteen van goed en kwaad, van waar en onwaar.
Kyrie

Eerste lezing:" Wat het is "

Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde

Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde
                  (Erich Fried (1921-1988) -Vertaling Remco Campert)

Muziek: Vivaldi: Nisi dominus CD

Lezing: uit de brief van Paulus aan de Galaten, hfst. 5

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf.
Ik zeg u dus : laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Koor:" Die mij droeg", Oosterhuis ( Lied nr. 316)

Homilie

Trouwbelofte van Bob en Anne-Lieze

Zegening van de huwelijkskaars en zegening van de huwelijksringen

Koor: Lied "Een teder geheim"

Ooit onbekend voor elkander.
En waarom die kant op gekeken?
Maar een hevige bries waait soms aan,
roept je oog in oog met een ander.

Refrein
      Welk vuur, welke hand houdt hen samen
      als niet een teder geheim
      zich gehuisvest heeft in hun namen.

Eens toevertrouwd aan elkander.
En kwetsbaar gemaakt door de liefde.
Want het duurzame woord van weleer
ontwapent de een voor de ander.

Nog onderweg naar elkander.
En wetend van pijn en verlangen.
In het schamelste uur van bestaan
blijft men wijn en brood voor de ander.
                             (Kr. Gelaude)

Offergaven: kinderen
Muziek: Arthur en Sacha accordeon
Koor "Dankgebed" Lied 150 (Oosterhuis)
Onze Vader
Huwelijkszegen
Vredewens
Communie
Muziek Sacha accordeon
Koor: lied nr. 583 " Uit staat en stand" (Oosterhuis)
Optreden van de kinderen o.l.v. Brigitte.
Dankverhaal: Claire met gitaarbegeleiding van Bart.
Zegening
J.S.Bach: Kantate Christen ~tzet diesen Tag, BWV 63 CD

"Oma, gaan jullie elkaar op de mond kussen?
Dan ziet iedereen dat jullie getrouwd zijn!
"
(Vicky 4 jaar)

Onze welgemeende dank gaan uit naar alle mensen die ons zo geholpen hebben. Voor het in elkaar steken van de viering. Het schrijven van de teksten. Het maken van de uitnodiging en de foto's. Het poetsen, het schikken en het versieren. Het maken van mijn huwelijksboeket. Het kiezen van de kleren. Het maken van de hapjes. De muzikale omlijsting. Dank aan het koor, aan pater Marcel en aan Brigitte voor het verzorgen van de nevendienst. Dank aan alle mensen die hier aanwezig zijn. Dank aan al onze familieleden.

------