------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

21 januari 2018

                De blijde boodschap
van het Hemelse Koninkrijk van God

Tom Nys

Inleiding van de viering

Kerstmis en Nieuwjaar zijn voorbij, de drie Koningen zijn geweest, kerstbomen en –stallen weer opgeborgen. In die ‘korte tijd’ is Jezus geboren, opgegroeid en ondertussen gedoopt door zijn wegbereider Johannes de Doper.
Opmerkelijk hoe jaar na jaar dezelfde verhalen gelezen en besproken worden en dat al ongeveer 2000 jaar lang. “Herhaling is de moeder van alle wijsheid” zegt men. Zo ook heeft Jezus de ‘Blijde boodschap’ ontelbare keren herhaald, in verhalen, met parabels, in gelijkenissen en met beelden, in de hoop en wens dat de ieder mens ze zou kunnen begrijpen en volgen.

In het evangelie van vandaag begint Jezus zijn publieke verkondiging van de “Blijde boodschap” en spreekt enkele vissers aan hem te volgen. In die goede of blijde boodschap heeft Jezus het over een liefhebbende God waar we allemaal zonen en dochters van zijn. Geloof in die God en besef dat hij Vader van ons allen is, schenkt verlossing en vervulling op zich.

Inleiding bij de lezingen en het evangelie

In de eerste lezing wordt de profeet Jona door God geroepen om naar Ninive te gaan en het volk te waarschuwen voor hun slecht gedrag. Aanvankelijk vlucht Jona de andere richting uit maar gaat dan toch – na heel wat beproevingen – op weg naar Ninive.
De tekst van tweede lezing (Korintiërs) waarschuwt ons voor de verleidingen van het vergankelijke aardse leven.
Tot slot brengt Jezus ons in het evangelie het beeld van de zachtmoedige en goede Vader, waarvan Hij zelf ‘beeld en gelijkenis is’, een Goede Vader die boven alles het beste met de mens voorheeft. Een vader die ieder mens wil laten thuiskomen, één voor één, wat ook de afkomst, kleur of ras is.

Homilie
In de eerste lezing uit het Oude Testament waarschuwt de profeet Jona de losbandige mens van Nineve dat God hun stad zal laten vergaan. De mensen krijgen inkeer en God voert zijn dreiging niet uit. … Maar hoe kan je geloven in een liefhebbende God die tegelijk de oorzaak is van ziektes en plagen, een God aan wie offers gebracht moeten worden, waarvoor boete moet gedaan worden? Hoe kan je geloven in een God die de mens bewust op de proef stelt? En toch is dat Godsbeeld bij velen – zelfs op vandaag – nog sterk aanwezig. Velen keren zich dan ook af van God en geven zich helemaal over aan de materiële wereld.

De tweede lezing nodigt echter uit onze tijd goed aan te wenden en om ook aandacht te schenken aan echt belangrijke dingen in het leven: “zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij”. Het materiële en aardse maken deel uit van het leven, er echter in opgaan en rijkdom – macht – aanzien … verwerven met dat als enig doel is zonde van de tijd … we laten het op een goede dag allemaal achter en het is bovendien een gemiste kans om het ware geestelijke leven te ontdekken.

In het evangelie brengt Jezus een voor zijn tijd een geheel nieuwe boodschap. Hij spreekt over ‘Gods Blijde Boodschap’ en in het nieuwe testament is alles er op gericht om ons te laten inzien dat God het goed voorheeft met ieder mens.
Jezus’ boodschap en leven getuigen van diezelfde eenvoudige waarheid dat het Koninkrijk van de Hemel, het Koninkrijk van God ‘nabij’ is, als een permanente staat van vrede en vreugde. Niet ‘nabij’ in de tijd dus, niet in de toekomst en ook niet ergens anders, maar hier en nu aanwezig, altijd.

Het Godsbeeld dat Jezus ons zo brengt en waar Hij ons in wil laten delen – dat van een onvoorwaardelijk goede Vader – is zo ingrijpend, zo totaal en bevrijdend dat het moeilijk te bevatten is. Wij denken en geloven vaak dat we voor het goede hard moeten werken, ervoor moeten sparen, het moeten verdienen, ervoor moeten ‘afzien’, boete doen … en dat we dan in een verre toekomst of na de dood zelfs, misschien een beter leven krijgen.
Het geloof dat het ook anders kan, vergt een totale ommekeer, inkeer of bekering. Het is niet God zelf die daarbij veranderd, Hij is immers onveranderlijk en tijdloos maar wel hoe we Hem in ons leven en de wereld ervaren. Vandaar ook de vele beelden, verhalen en parabels die Jezus gebruikt om de blijde boodschap over te brengen, te zaaien in de geest van alle mensen. Een blijde boodschap die voor alle tijden is, voor iedereen, voor ons, hier en nu. Amen.

------