------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

08 April 2020: Witte Donderdag

       Witte Donderdag (2020)

Marcel Braekers

Lieve tochtgenoten,

Deze avond zouden we samen rond de gedekte tafel zitten, verbonden met Hem die zijn leven met ons wilde delen en voor ons zichzelf opofferde. We zouden het vers gebakken brood breken en drinken uit de beker. We zouden de handen wassen als gebaar van nederigheid en dienstbaarheid. En daarna zouden we stil nog even in de kapel verwijlen, samen met Hem onze broeder de donkere nacht van lijden en verschrikking ingaan. Maar dit jaar is het de stilte van de nacht, de liefde en het verlangen die Hij voor ons en wij voor Hem voelen. Het wordt een stille dag die je kunt heiligen door in het evangelie van Johannes hoofdstukken 13 – 17 te lezen en je te laten raken door de diep mystieke en melancholische teneur. Hij is de wijnstok, wij zijn ranken die maar bloeien en kracht uitstralen als we gevoed worden door het leven dat Hij aan ons geeft.
Ik voeg hierbij een kleine poëtische tekst van Sytze de Vries. Je moet hem lezen en herlezen tot hij een stuk van jezelf wordt. Dan ben je gereed om met Jezus het lijden in te gaan.


Gebed aan tafel

Ons leven is gedeeld
Door Jezus, uw Zoon.
Hij had het lief
Als gave uit uw hand.
Wat wij zijn en doen,
Ons leven hier,
Ons dagelijks brood,
Laat het naar zijn liefde smaken.

Zo bieden wij U
Ons leven aan:
Aanvaard het,
Houd het vast
En kleur het
Met de overgave van Hem.

Sytze de Vries, waarom de zon gratis is, gedachten en gedichten rond Pasen p. 18.------