------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

26 juli 2020: 17e zondag door het jaar

Het rijk Gods (Mt. 13, 44-48)

Gonda Mertens

De kern van Jezus prediking kunnen we in één zin samenvatten: Het rijk Gods is nabij! Bekeer u!

Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik beschouw de komst van het rijk als de vervulling van een eeuwenoude belofte, de realisatie van een hoopvolle droom.
In onze hedendaagse wereld is hiervan nog niet zoveel te merken.
Toch blijf ik geloven in de bijbelse belofte en trek ik me op aan die schijnbaar onmogelijke droom.

Om het onmogelijke toch mogelijk te maken is bekering nodig!
Bekering heeft te maken met transformatie, op een andere manier gaan leven.
Onze gewonde kerk en gekwetste wereld hebben dringend behoefte aan verandering.
Daarover wil ik graag met jullie nog wat verder dromen. Het evangelie zet ons al een eind op weg.

Jezus vergelijkt het rijk van God met het vinden van een verborgen schat of een mooie parel! Een koopman verkoopt heel zijn bezit in ruil voor de schat in een akker. Hoe moet ik dat verstaan?

De schat en de parel liggen binnen mijn bereik als ik er met hart en ziel naar op zoek wil gaan. Ik kan er geen aanspraak op maken, het is ook geen beloning voor mijn persoonlijke inzet. 

De komst van het koninkrijk van God is Gods taak.

‘Alles verkopen’ om de komst van het rijk mogelijk te maken verwijst niet zonder meer naar een materiële werkelijkheid. Waarover gaat het nog ?

De akker is de wereld, maar ook ons hart en ons eigen leven, waarin Gods schat verborgen ligt.

De gelijkenis is een oproep tot radicale omkeer: zelf-ontlediging en ballast uitgooien om leeg en vrij te kunnen zijn voor de doorbraak en de voltooiing van Gods droom in mij en in de wereld.

Toen de Farizeeën vroegen aan Jezus wanneer het rijk Gods zou komen antwoordde hij hen: Het rijk Gods komt niet met uiterlijke tekenen en men zal niet zeggen: Zie het is hier of daar. Want zie, het rijk Gods is binnen in u’. Het schuilt in je diepste innerlijk maar is ook groter en breder dan jou. Het overstijgt ruimte en tijd.

Bekering is de absolute voorwaarde opdat God zou kunnen doorbreken en groeien in jou.
Het gaat over een samenspel tussen ons engagement, onze bereidheid om alles achter te laten en het wonen en handelen van God in en onder mensen.

Het rijk van God is midden onder u, zegt Jezus.  We herkennen het niet, het is sluimerend aanwezig en ervaart héél wat tegenkanting. Toch kan de komst ervan ook op elk moment doorbreken.  Het wacht alleen op een geschikt moment. Waaraan herken ik dit moment?

Dat is het moment waarop ik onvoorwaardelijk bereid ben om me te engageren voor het tot stand komen van een menswaardige samenleving, vrede en gerechtigheid wereldwijd.
Daarom moet ik op een totaal andere manier leren kijken, leven en handelen.
Niet herstellen wat was, niet uitgaan van wat de technologie ons voorspiegelt, niet ingaan op wat nihilisme en doemdenken dat vaak toonaangevend is, ons verkondigt.
Hoe kunnen we voelen en herkennen wat nog onderhuids aanwezig is en wacht om uit te breken?

Jezus zegt: Ik breng jullie een hoopvolle en vreugdevolle boodschap!
God komt!  Bekeer je! Verkoop alles!
Daarom is transformatie en een belangeloos engagement enkel mogelijk als je jezelf loslaat en je radicaal toevertrouwt aan God en zijn onvoorwaardelijke alles overtreffende genade.

Bergson noemt vertrouwen en hoop onze vitale kracht.
Samen met liefde vormt ze de basis voor een nieuw begin, een nieuwe toekomst!
We leven in de ruimte tussen droom en werkelijkheid, tussen Martha en Maria, tussen het voorwaardelijke en onvoorwaardelijke.

Het rijk Gods is een droom die me niet met rust laat…dromen van wat komen kan is niet afwijzen van wat is, maar de realiteit en de wereld open houden voor het Ondenkbare en Onmogelijke!

Is dat naïef en wereldvreemd of is het uiteindelijk diep realistisch?

Bekering en engagement worden door een zichzelf schenkende God omhoog getild en tot voltooiing gebracht. Jezus heeft zich met een rotsvast vertrouwen op zijn Abba, ingezet voor de komst van Zijn Rijk. Op een unieke wijze incarneerde hij Gods droom op aarde! Hij is de Weg!

Met Hem bid ik het Onze Vader en hoop op de vervulling van wat Hij heeft voorgeleefd: God komt, gerechtigheid, brood en vrede wereldwijd, gelijke kansen en welzijn voor allen en alles wat leeft, vriendschap, gastvrijheid, liefde, verzoening, geven en vergeven.
Het is aan ons om in zijn spoor verder te trekken.


Vragen bij deze bezinning:
(Graag antwoorden in een mail naar: info@filosofenfontein.be)

  1. Welke voorstelling heb jij (ik) van het Rijk Gods
  2. Wat betekent voor jou (mij) ‘Alles verkopen’ in ruil voor de schat in een akker?
  3. Welke ballast moet jij (ik) misschien ook (zeker) uitgooien?
  4. Waarin herken jij (ik) iets (of niets) van Gods komen in jou (mij) en in de wereld van vandaag?

------