Activiteitenverslag Werkjaar 2021- 2022 (1 oktober 2021-30 juni 2022)

ACTIVITEITENverslag FIFO vzw 1 oktober 2021-30 juni 2022

 

VOORTZETTING bestaande WERKING van de KAPELgemeenschap Filosofenfontein. Hoe? 

 1. Avondprogramma bleef draaien met 7 activiteiten waaronder 5 live (zie FIFO website voor volledig programma 2021-2022).  De opkomst was minder, tijd om nu na te denken over nieuwe formule.
 2. Leerhuis had plaats op 12 en 19 maart 2022. Spreker: Peter Schmidt. Thema: ’De Bijbel ontdekken’.
 3. Wereldgroep: groepeert nu alle activiteiten van FIFO met de buitenwereld. De oorspronkelijke Wereldgroep fusioneerde in de zomer 2022 met de werkgroepen Actualiteitscafé (zie verder) & Amnesty International. Volgende activiteiten gingen door:
  1. Wereldgebed 1x maand in zondagsviering voorgelezen
  2. Amnesty International: schrijfactie online verdergezet met oproep in de e-Bubbels.
 4. Wachters & Dragers: onderhouden verder contact (via kaartjes, bezoek) met leden die niet meer naar de zondagsviering kunnen komen. Bezoeken tijdelijk on hold gezet wegens coronabeperkingen.
 5. Fonteinfeest. Het jaarlijks feest van de gemeenschap ging door op 23 oktober 2021 in een nieuw kleedje met een gevarieerd programma, waaronder een fototentoonstelling in de tuin (van fotograaf Guido Rooseleer), een Tracing Grace ceremonie om ons Space for Grace-projectte verbinden met andere projecten in Vlaanderen en een vrij podium. Het was een succes.
 6. Denkdag 30 april 2022 ’Samen Onderweg’ (21 deelnemers) met bevraging (43 antw).Terugblik op successen in het verleden om van daaruit vooruit te blikken op de toekomst. Alle acties werden samengevat in een verslag. Prioritaire acties werden uitgewerkt (zie verder).
 7. E-Bubbels: elektronische nieuwsbrief voor interactieve communicatie tussen de leden, verschijnt tweemaandelijks sinds oktober 2021. In de periode 1 oktober 2021-30 juni 2022 verschenen er 5 nummers (zie FIFO website). 

VOORTZETTING LITURGIE. Hoe?

ZONDAGSLITURGIE

 1. LIVE viering in kapel weer opgestart sinds 15 augustus 2021 (COVID-19 regels gevolgd): 16 voorgangers verzorgen samen met Dominicaan Marcel Braekers de vieringen. 
 2. Werkgroep Liturgie betrekt actief de voorgangers in eigentijds vieren en verdere vorming.

 

ALTERNATIEVE LITURGIE

 1. De ZOOM-vieringen in COVID-tijd waren een succes met wekelijks 50 -70 deelnemers. Het materiaal (liederen, beelden, teksten) werd gearchiveerd.
 2. Huis-, Tuin- en Wandelkerken (HTW-kerken):
  1. HUISKERK gaat maandelijks door op de laatste woensdag bij iemand thuis (10tal deelnemers): verdiepend, verbindend, met dialoogmoment en het delen van brood en wijn.
  2. WANDELKERK: 1 per seizoen. Op 1 juni 2022 vond de wandeltocht plaats rond de vijvers van de Parkabdij (15tal deelnemers). De volgende tocht is gepland op 25 oktober 2022.
 3. Ritmeren van het Leven:maandelijkse meditatie in groep op zondagmorgen, werd ONLINE (in COVID-tijd) en nadien in de kapel georganiseerd. Dit initiatief wordt in het nieuwe werkjaar gestopt omwille van een gebrek aan deelnemers. 

NIEUWE INITIATIEVEN. Welke?

 1. De FIFO website werd vernieuwd onder leiding van Rik Nuytten en komt online eind augustus 2022.
 2. Belangrijkste conclusies op de denkdag van 30 april 2022 resulteerden in nieuwe acties:
  1. Een nieuwe werkgroep ’Toekomst van FF’ wordt opgericht met volgende taak:
   1. onderzoekt opties rond de plek, 
   2. herdenkt visie op FF,
   3. onderzoekt mogelijke samenwerking met andere gemeenschappen.
  2. Een werkgroep ‘Digitalisering’ werd opgericht ter versterking van Rik en uitbouw website.
  3. Evaluatie van de interne werking leidde tot fusie van werkgroepen en een betere afstemming.
  4. Een Jaarkalender zal worden opgenomen op de vernieuwde website.
  5. De werkgroep Liturgie neemt verantwoordelijkheid op voor kwaliteitsbewaking van de zondagsvieringen.
  6. De band tussen FIFO en de Dominicanen zal worden aangescherpt.
 3. Het orgel kreeg een tweede manuaal en werd plechtig ingehuldigd op 10 oktober 2021.
 4. Het Space for Grace-project draaide op volle kracht na COVID (zie verder)

STAND VAN ZAKEN Space for Grace-Project.

 1. Evaluatie en bijsturing in november 2021.
 2. Project officieel afgerond op 30 juni 2022: 
  1. Een tussentijds verslag zal ingediend worden eind augustus.
  2. Nog niet-afgewerkte initiatieven (website, streaming) worden verdergezet
 3. Projectgroep (8) trok volgende korf van 6 initiatieven:
  1. Een AGORA initiatief werd gedeeltelijk gerealiseerd (BLOG nog nodig) sinds Pasen 2021. Per jaar worden een viertal bijeenkomsten gepland.
  2. Het Actualiteitscafé werd opgezet met en in het Wereldcafé te Leuven, 4 tot 6 events per jaar (start september 2021).
  3. HTW-kerken. Dit initiatief gaat maandelijks door sinds 28 juli 2021.
  4. Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving: organiseerde 5 events sinds 1 oktober 2021.
  5. De website werd vernieuwd: 1ste versie is gepland voor eind augustus 2022, implementatie sociale media volgt later (eind 2022).
  6. Streaming vieringen en andere activiteiten: nog te voorzien tegen juni 2023.
 4. Verslaggeving via e-Bubbels in een vaste rubriek (zie FIFO website voor volledig archief).Een terugblik en vooruitblik op het Space for Grace-project zal verschijnen in de e-Bubbels editie vanaugustus 2022.

 

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.