onze vader zingen bijgeknipt

De wekelijkse zondagsviering gaat door om 10.30u in de kapel van Filosofenfontein, Waversebaan 352 te Heverlee.

Een vijftiental vrouwen en mannen uit de gemeenschap gaan om beurten voor in tandem met pater Marcel Braekers. Vanuit een eigen spirituele bewogenheid, levenssfeer, ervaring, reflectie … geven zij vorm en bezieling aan de zondagse samenkomsten. Enkelen onder hen hebben na een specifieke vorming geloften afgelegd als Dominicaanse lekenpastores.

De woorddienst wordt gevoed door een vrijmoedige en wetenschappelijk gegronde exegese. Het maakt ons vieren meerstemmig, veelzijdig en levensnabij.

Het koor stimuleert de samenzang door overwegend vierstemmige liederen.  In het rijke repertorium zijn heel wat liederen door leden van de kapelgroep geschreven en op muziek gezet.

De uiteindelijke kracht en inspiratie van de vieringen wordt verder mee bepaald door de esthetisch aantrekkelijke ruimte waarin we vieren, door de vriendschappelijke omgang met elkaar, door aandacht voor elementen van sacraliteit, door de verwevenheid van ons denken en spreken met wat “buiten” leeft.