Kalender FifoiCAL Export

Avondprogramma 2 Evenement

Het avondprogramma van Filosofenfontein omvat een reeks van lezingen over verscheidenen onderwerpen rond spiritualiteit. Zij gaan gemiddeld eenmaal per maand door op dinsdagavond om 20 uur in het zaaltje van Filosofenfontein. Reserveren is niet nodig. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd aan de deelnemers.

Leerhuis 3 Evenement

Het overlijden van Huub Oosterhuis doet ons ook in Filosofenfontein stilstaan bij het grote geschenk dat hij aan ons (en dit "ons" mag je heel breed verstaan, ver over de grenzen van onze eigen taal zelfs) heeft gegeven met zijn inspirerende toespraken, zijn gebeden, zijn hertaling van de psalmen, de teksten waaruit prachtige liederen zijn ontstaan.

Startdatum 17-12-2023 15:00
Einddatum evenement 17-12-2023 17:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Het kerstverhaal van Greccio laat ons zien hoe bewogen Franciscus was door het evangelie over de geboorte van Christus. Als minderbroeder wou hij dit gebeuren met lijf en leden doorleven, met het publiek als deelgenoot. 

Daar willen we jullie ook van laten proeven, door enkele thema's uit het verhaal van Greccio daadwerkelijk te beleven. Dit doen we via rolinleving. Dat is geen toneel, geen theater, waarbij je iets van buiten moet leren en naar voor brengen! De begeleider laat jullie stap voor stap inleven in Franciscus, de graaf, andere personages, ... op zo'n manier dat het gebeuren voor de groep en elkeen een actuele betekenis krijgt. 

Geen ervaring vereist! ​

Startdatum 23-12-2023 10:00
Einddatum evenement 23-12-2023 12:30
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Deelnameprijs is 12 euro.

Erik De Smet, journalist van het weekblad Kerk & Leven, wordt uitgenodigd naar onze gemeenschap  voor een AGORA rond zijn ervaringen van de synode in Rome (oktober 2023). Dit wordt de start van een reeks agoragesprekken hierrond, telkens aansluitend op onze zondagsviering in het zaaltje.

MOTIVATIE:

Naar aanleiding van een tekst van Marcel (evaluatie van ons space for grace-project) willen we in onze gemeenschap reflecteren hoe de Kerk moet veranderen, hoe we moeten evolueren naar een fundamenteel nieuwe vorm van geloven, hoe we als gemeenschap moeten groeien naar een nieuwe vorm van kerk-zijn. We probeerden enkele nieuwe wegen uit via ons space for grace-project ``Filosofenfontein Heverlee op nieuwe wegen". We willen hierrond een reeks van opeenvolgende gedachtenuitwisselingen na onze wekelijkse zondagsdienst opstarten, zogenaamde agora's, waarin we verdiepend reflecteren met elkaar rond gelovige onderwerpen in een context van grote verschuivingen in onze samenleving (verschuiving in identiteitsbeleving, filosofische beschouwingen en wetenschappelijke invraagstellingen,...).
We willen graag aansluiten bij het synodaal proces en zo komen we bij Erik De Smet terecht vermits hij in Rome was tijdens de synode in oktober en van nabij de gewenste veranderingen in de kerk kon meemaken.
Daarom werd hij uitgenodigd om te getuigen rond de synode in Rome en de voornaamste besluiten die gewenste evoluties beschrijven in ons kerk-zijn.

Wanneer? wekelijks aansluitend op onze zondagsviering.
Waar? in het zaaltje op Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee
Hoelang? ongeveer een uur op zondag van 11u30 tot 12u30.

Op zondag 14 januari is Erik De Smet gastspreker in onze gemeenschap. Allen vanharte welkom!

Startdatum 14-01-2024 11:30
Einddatum evenement 14-01-2024 12:30
Max. deelnemers Onbeperkt

In zijn boek Aan Paulus (Carmelitana, 2023) spreekt Bijbelkundige dr. Luc De Saeger de apostel aan over diens brief aan de Galaten. Het gaat er soms heftig aan toe, zowel in de brief van Paulus als in de brief aan Paulus. Want in beide gevallen gaat het over hoe je in het leven staat: durf je te leven zonder illusoire zekerheden? Durf je vrij te zijn, vrij van angsten, vrij van godsbeelden? En durf je, zoals Paulus, je in vrijheid toe te vertrouwen aan Christus?

In deze avondlezing nodigt Luc ons uit om in dialoog te gaan met Paulus en zijn brief op ons leven te leggen en ons leven op zijn brief.

Startdatum 23-01-2024 20:00
Einddatum evenement 23-01-2024 22:00
Max. deelnemers Onbeperkt

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2023-2024 staat het evangelie van Marcus centraal. Het leerhuis wil via studie, reflectie en uitwisseling de grond vruchtbaar maken om het woord in ons te laten kiemen.

Het leerhuis zal doorgaan op drie zaterdagvoormiddagen van 10u tot 12u (welkom vanaf 9u30)

  • 27 januari 2024 (in Galilea)
  • 24 februari 2024 (op de weg)
  • 30 maart 2024 (op stille zaterdag bespreken we het lijdensverhaal)
Startdatum 27-01-2024 10:00
Einddatum evenement 27-01-2024 12:00
Sluitingsdatum 14-01-2024 00:00
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 14
Prijs per persoon €35,00

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2023-2024 staat het evangelie van Marcus centraal. Het leerhuis wil via studie, reflectie en uitwisseling de grond vruchtbaar maken om het woord in ons te laten kiemen.

Het leerhuis zal doorgaan op drie zaterdagvoormiddagen van 10u tot 12u (welkom vanaf 9u30)

  • 27 januari 2024 (in Galilea)
  • 24 februari 2024 (op de weg)
  • 30 maart 2024 (op stille zaterdag bespreken we het lijdensverhaal)
Startdatum 24-02-2024 10:00
Einddatum evenement 24-02-2024 12:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Voor deze poëzieavond vervoegen we de indrukwekkende galerij van filosofen voor wie Friedrich Hölderlin (1770-1843), sinds zijn herontdekking aan het begin van de 20ste eeuw, een inspiratiebron is geweest om cruciale vragen over mens, tijd en wereld aan te snijden: van Heidegger, Jaspers, Benjamin, Adorno, tot Derrida, Lacoue-Labarthe, Nancy en Agamben. "Wozu Dichter in dürftiger Zeit?" - "waar dienen dichters voor in schrale tijden?" Via de zorgvuldige lectuur van enkele gedichten proberen we te ontdekken waarom Hölderlin ook voor ons vandaag in de 21ste eeuw een taal aanreikt om die 'schraalheid' te benoemen en er productief mee om te gaan. We volgen een parcours in zijn rijpe, latere en laatste werk dat vaak als 'tragische mislukking' (waanzin!) werd bestempeld, maar dat ook als een steeds lucidere analyse van die schraalheid en de in haar verborgen toekomst kan gelezen worden.

Tekstmateriaal wordt op tijd ter beschikking gesteld.

 

Startdatum 05-03-2024 20:00
Einddatum evenement 05-03-2024 22:00
Max. deelnemers Onbeperkt

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2023-2024 staat het evangelie van Marcus centraal. Het leerhuis wil via studie, reflectie en uitwisseling de grond vruchtbaar maken om het woord in ons te laten kiemen.

Het leerhuis zal doorgaan op drie zaterdagvoormiddagen van 10u tot 12u (welkom vanaf 9u30)

  • 27 januari 2024 (in Galilea)
  • 24 februari 2024 (op de weg)
  • 30 maart 2024 (op stille zaterdag bespreken we het lijdensverhaal)
Startdatum 30-03-2024 10:00
Einddatum evenement 30-03-2024 12:00
Max. deelnemers Onbeperkt

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.