• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

Waarom wij op 3 december meedoen aan de klimaatmars

Waarom wij op 3 december meedoen aan de klimaatmars

Als kapelgemeenschap van Filosofenfontein doen wij op 3 december mee aan de klimaatmars in Brussel, en nodigen wij onze collega’s, vrienden, kinderen en kleinkinderen uit om mee op te stappen. Wij doen het niet uit angst, niet voor onszelf, maar voor alle medeburgers in België en Europa die de laatste jaren hun hebben en houden verloren door overstromingen, hitte en bosbranden. Voor hen die daarbij het leven lieten. Voor de gezinnen die te weinig inkomen hebben om te investeren in energiebesparing en die de stijgende energiekosten niet kunnen dragen. Voor de boeren die hun werk en inkomen zagen verloren gaan. Voor de miljoenen in Pakistan, die nog steeds dakloos zijn en ziek worden in de nasleep van de apocalyptische overstroming van vorig jaar. Voor de nomaden in de hoorn van Afrika en de Sahel-regio die hun vee zien uitsterven door de droogte. Voor de vrouwen en kinderen die steeds meer uren moeten lopen om water te halen. 

Wij willen onze politici aanporren om internationale akkoorden daadwerkelijk uit te voeren, en alle budgettaire implicaties ervan te accepteren. Dat zij het voortouw nemen op Europees en internationaal niveau en niet schoorvoetend volgen. De verantwoordelijkheid van het rijke Noorden mag niet ontaarden in schuldig verzuim. Wij vragen bindende akkoorden en krachtiger internationale instellingen die landen kunnen sanctioneren als ze hun afspraken ontlopen. Wij eisen dat onze banken en financiële instellingen hun investeringen radicaal omgooien van fossiele naar hernieuwbare energie. Wij eisen dat de rijksten van de aarde, die de grootste vervuilers zijn, een solidaire vermogensbelasting betalen voor het klimaat, zoals dat door het World Inequality Lab wordt voorgesteld. Zonder hun bijdrage lukt het niet. Wie rijk is en zijn verantwoordelijkheid ontloopt voor het leed van anderen begaat in Bijbelse termen een hoofdzonde.

Wij stappen mee om vrienden en gelijkgezinden te ontmoeten. Omdat wij ons verbonden weten met alle medeburgers van goede wil en – elk op onze eigen manier – onze levensstijl aanpassen: niet meedoen aan Black Friday maar consuminderen; onze vlees- en zuivelconsumptie beperken, kortere reizen maken en het openbaar vervoer gebruiken; ons spaargeld investeren in energiebesparing. Wij stappen mee met onze eigen kinderen en kleinkinderen, die een geschonden planeet erven en de schade nog tientallen jaren zullen ondervinden, zelfs indien zij erin slagen de opwarming te stoppen.

Deze klimaatmars moet een mars van verzoening en hernieuwd evenwicht zijn met de planeet die ons leven mogelijk maakt, die ons draagt en voedt. Zij is het slachtoffer geworden van ongebreidelde roofbouw en wild kapitalisme. Wij willen haar niet langer uitbuiten, en oproepen tot matiging in het besef dat wij van de natuur afhankelijk zijn en er niet boven of buiten staan. Laten we haar respecteren als een wonder van diversiteit, geschapen door een mysterieuze Hand die met mondjesmaat haar geheimen prijsgeeft. Wij willen dankbaar onze verantwoordelijkheid opnemen als hoeders van die schepping, uit liefde voor haar en voor onze kinderen en kleinkinderen.

Namens de gemeenschap van Filosofenfontein uit Heverlee,

Ides Nicaise, Rika Van Kersschaever, Jacques en Griet Perquy, Fons Van Daele, Lut Lemmens, Rik Nuytten, Lut Saelens, Marcel Braekers, Herman en An Wouters-Goen, Jef Schoenaerts, Patrizia Hardt, Sabine Van Huffel, Annette Houbar, Jan Degreauwe

 

PS: Klik op op de lijn "commentaar op dit artikel" (hier net onder) om bestaande reacties te bekijken. Als je zelf een commentaar wil schrijven zal gevraagd worden eerst aan te melden (indien U niet eerder bent aangemeld).

Geef een commentaar op dit artikel.

Geef een commentaar in

Als antwoord op Some User

Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.